Visie

Linda Dijkstra geeft kunstlessen aan kinderen en  jong volwassenen, omdat m.n. zij expressiemogelijkheden nodig hebben om hun verbeeldingskracht maar ook hun persoonlijkheid te ontwikkelen.  Helaas is er in het onderwijs voor de kunst- en cultuurvakken weinig tijd en ruimte in het curriculum. Het belang van de cultuurvakken kan niet genoeg onderstreept worden:

Kunsteducatie: broodnodig voor het kinderbrein
‘Kunst, waar was dat ook al weer voor nodig?’

Via omzwervingen bij diverse scholen en instellingen ben ik nu aanbeland bij het onderwijs wat ík zou willen geven. Na jaren les te hebben gegeven binnen reguliere onderwijssystemen heb ik per 1 oktober 2013 de stap gezet om als zelfstandig kunstdocent verder te werken. Ik  ervaar dat deze vrijheid van werken, los van systemen mijn ruimte is, vanwaaruit ik beter functioneer, als mens en docent. Om dat te kunnen doen waar ik 100% achter sta en waar ik energie van krijg. Maar vooral ook vanwaaruit ik inspirerend kan werken cultuuroverdracht voor en met mensen.

Mogelijkheden:
De volgende mogelijkheden zijn al beschikbaar:
Project onderwijs: cultuur als verplichting en cultuur als verleiding.
Educatieve kunstlessen op maat/ op aanvraag/ passend in het curriculum – voor (basis)scholen en CKV projectdagen
Hierbij bezoek ik (basis)scholen in de gemeente Emmen, Coevorden of Borger met een cultureel beeldend project die bedoeld zijn als aanleren van beeldende kennis en vaardigheden of om verdieping te geven aan een onderwerp of thema: bijv. vervoer & verkeer

– Kunstenaar in de klas – voorb. OBS de Rietlanden (thema projecten); St Gerardus School :
Picasso zei al: in ieder kind schuilt een kunstenaar, het is alleen moeilijk om dit als volwassene ook nog te kunnen.
Kunstlessen in het Kunstatelier Hunzehuys te Borger; elke woensdagmiddag voor kinderen van 9-14 jaar.
– Kunstatelier Zelfontdekkend leren OBS De Kubus.
In de nieuwe missie van OBS De Kubus wil het onderwijs zich meer gaan richten op het nieuwe uitdagingen voor de kinderen. Dit gebeurt dit in de keuzeklassen, de leerling krijgt zo de kans zichzelf verder te ontplooien en/of zich te verdiepen in een onderwerp naar keuze. Op die manier worden talenten ontwikkeld en ontdekt.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *