Kunsteducatie producten

De volgende producten heb ik in mijn portfolio:

  • Project onderwijs: cultuur als verplichting en cultuur als verleiding. Kunst en cultuur aanbod passend in het curriculum – voor (basis)scholen en CKV projectdagen. Bijvoorbeeld de workshop “tags & tattoos” De Veste in Coevorden.
  •  Kunsteducatie op maat: ik bezoek uw (basis)school in de gemeente Emmen, Coevorden of Borger-Odoorn met een cultureel beeldend project die bedoeld zijn voor het aanleren van beeldende kennis en vaardigheden of om verdieping te geven aan een onderwerp of thema: bijv. vervoer & verkeer, plastic soup, communicatie. Voorbeeld OBS de Rietlanden,Emmen
  • Kunstenaar in de Klas – Handpoppen maken en kaartborduren ; St Gerardus School, Emmercompas
  • Zelfontdekkend leren in het Kunstatelier van OBS De Kubus. In de nieuwe missie van De Kubus willen zij het basisonderwijs meer gaan richten op nieuwe uitdagingen voor de leerlingen. Dit gebeurt in de keuzeklassen, de leerling krijgt de kans zichzelf zo verder te ontplooien en/of zich te verdiepen in een onderwerp naar keuze. Op deze manier worden talenten ontwikkeld en ontdekt.
  • Brede School aanbod. Een Brede School verbindt school en wijk of dorp met elkaar. Het aanbod van een Brede School is afhankelijk van wat de wijk aanbiedt. Mijn eigen werkplaats, Studio 1|7 bevindt zich in de wijk Emmermeer en binnen de gemeente Emmen zijn Brede Scholen in ontwikkeling. In Studio 1|7 zijn diverse kunstactiviteiten voor kinderen van de basisschool ontwikkeld. Ook op locatie kunnen activiteiten worden aangeboden. Bijv. de Esdoorn – Emmen.